skip to Main Content

Les convocatòries del Premi Iluro

El resultat de la convocatòria del premi durant més de mig segle ha significat la publicació de més de vuitanta monografies referides a la història de Mataró i les poblacions de la seva comarca, el Maresme, i que no sols han contribuït al coneixement del passat de cada poble sinó que també han servit per a bastir la història general del país i aportar una informació, generalment de primera mà, necessària per formular les grans síntesis.

El 27 d’abril de 1959 la Ponència d’Obres Culturals acordà proposar a la Junta de Govern de la Caixa d’Estalvis de Mataró que con motivo del Día Universal del Ahorro, se convoque un certamen de monografías locales o comarcales con un premio de 5.000 pesetas, facultando a la Ponencia de Obras Culturales la redacción de las oportunas bases y cuyo trabajo premiado será publicado por cuenta de la propia caja.

Back To Top