skip to Main Content

Antonio Martí Coll

Don Joaquín Martí y Moner, 1828-1864. Cartas de Ultramar (Premi Iluro 1960), 1961

Pròleg de Ferran Soldevila

Biografia del mataroní que l’any 1861 es traslladà a Cuba, on va exercir diversos càrrecs oficials, cosa que li permeté ésser testimoni d’excepció de la recuperació, encara que temporal, per Espanya, de Santo Domingo, i dels primers moviments independentistes cubans.

TÍTOL EXHAURIT


Back To Top