skip to Main Content

Jordi Nadal i Oller – Emili Giralt i Raventós

La immigració francesa a Mataró durant el segle XVII (2n Premi Iluro 1963), 1966

Pròleg de Ramon d’Abadal i de Vinyals

Estudi que posa de relleu, d’una manera documentada, el fenomen de la immigració francesa a Mataró, llocs de procedència dels immigrants, oficis i professions. Publica la matrícula de francesos domiciliats a Mataró l’any 1637.

TÍTOL EXHAURIT


Back To Top