skip to Main Content

Josep Iglésies Fort

La població del Maresme a la llum dels censos generals (Accèssit Premi Iluro 1968), 1971

Estudi de la població del Maresme basat en documentació antiga, fogatges, estadístiques corregimentals, cens del comte de Floridablanca, censos oficials dels s. XIX i XX. Inclou estudis sobre els moviments a cada població, piràmides d’edat…

Preu: 20 €


Back To Top