skip to Main Content

Antoni Martí i Coll

Mataró i els agraviats, 1973

Estudi sobre la trajectòria d’un mataroní, Domènec de Caralt, que formà a les rengleres dels anomenats “malcontents o agraviats”. Explica l’organització dels voluntaris reialistes, les escaramusses de la guerra dels malcontents, els fets esdevinguts a Mataró, i la defensa de la ciutat a càrrec dels liberals contraris als apostòlics…

Preu: 20 €

ISBN 84-232-0297-6


Back To Top