skip to Main Content

Marià Ribas i Bertran

El Maresme en els primers segles del cristianisme (Accèssit Premi Iluro 1973), 1975

Pròleg de Pere de Palol

Recolzat en els testimonis arqueològics que han aflorat a la comarca, a Traià, Mata, Cabrils, etc., posa de relleu la presència del cristianisme, principalment a Mataró en aquelles èpoques remotes. Al final, ho il·lustra amb nombrosos dibuixos i gravats de les troballes, necròpolis, ceràmiques… pertanyents al període estudiat.

ISBN 84.232.0333.6

TÍTOL EXHAURIT


Back To Top