skip to Main Content

Marta Prevosti i Monclús

Cronologia i poblament a l’àrea rural d’Iluro (Premi Iluro 1980), 1981

Pròleg de Miquel Tarradell

Catàleg exhaustiu sobre els jaciments arqueològics del món romà a la nostra comarca, amb el detall de totes les troballes: ceràmica, monedes, i altres vestigis que permeten conèixer d’una manera fefaent com era la vida i l’estructura del món rural en les èpoques més reculades.

Preu: 20€ (volum II)

 

ISBN 84.232.0197.X (volum II) // 84.232.0195.3 (obra completa)


Back To Top