skip to Main Content

Montserrat Ventura i Munné

Lletrats i illetrats a una ciutat de la Catalunya moderna. Mataró, 1750-1800 (Accèssit Premi Iluro 1990), 1991

Pròleg de Carlos Martínez Shaw

Estudi sobre l’alfabetització de Mataró al segle XVIII. Anàlisi de l’escolaritat, les institucions, els centres pedagògics, els nivells assolits segons la distribució sòcio-econòmica, partint de la documentació a l’abast.

Preu: 20 €

ISBN 84-606-0368-7


Back To Top