skip to Main Content

Ramon Salas i Oliveras

Mataró i l’ensenyament (Accèssit Premi Iluro 1962), 1964

Pròleg d’Ildefons Renter

Resum detallat de les institucions i escoles religioses, escoles nacionals, escoles laiques i racionalistes, institut de segon ensenyament, antiga escola de nàutica, escoles particulars, dominicals, d’entitats, que han exercit la docència a la ciutat

TÍTOL EXHAURIT


Back To Top