skip to Main Content

César Yáñez Gallardo

Emigración ultramarina y familia catalana en el siglo XIX. Los Moreu Rabassa de Calella (con una nota de Lluís Castañeda sobre las transferencias ultramarinas) (Accèssit Premi Iluro 1994), 1995

Estudi sobre l’emigració a ultramar, estratègies emprades, comerç realitzat, basat en el currículum personal d’uns calellencs establerts a Cuba i retornats a Catalunya.

Preu: 20 €

ISBN 84.920015.4.2


Back To Top