skip to Main Content

74. De la civitas d’Iluro a Alarona (Mataró, Barcelona). Entre la tetrarquia i els carolingis (Accèssit Premi Iluro 2010)

Joan Bonamusa Roure, 2011

Anàlisi dels orígens de la ciutat d’Iluro, fundada pels romans, fins a la reorganització carolíngia del territori de la Catalunya vella. Com se sap, Iluro és el topònim que va tenir Mataró en l’antiguitat fins que va convertir-se en Alarona.

Preu: 20 €

ISBN 978-84-937992-1-2


Back To Top