skip to Main Content

De la civitas d’Iluro a Alarona (Mataró, Barcelona). Entre la tetrarquia i els carolingis

Accèssit Premi Iluro 2010

Joan Bonamusa Roure, 2011

La ciutat d’Iluro, fundada pels romans, va ser la primera urbs que es va aixecar en el solar on ara hi ha la ciutat de Mataró. Va néixer en un moment, al nostre entendre, políticament oportú, precisament quan a Roma es qüestionava, enmig de conflictes intermitents, la continuïtat del domini polític i econòmic de l’aristocràcia o govern dels optimates sobre Roma i els territoris mediterranis annexionats per dret de conquesta, la qual cosa els feia propietaris de la major part de l’ager i el saltus, bàsicament al Laci i a la resta d’Itàlia.

Preu: 20 €

ISBN 978-84-937992-1-2


Back To Top