skip to Main Content

Estat, patrons i obrers davant la modernització de les relacions laborals. La Junta de Reformes Socials de Mataró (1900-1923)

Accèssit Premi Iluro 2012

Rafael Luque Fernández, 2013

Pròleg de Pere Gabriel

Creades per la Llei de 13 de març de 1900 sobre les condicions de treball de les dones i dels nens, les Juntes de Reformes Socials tenen la virtut d’haver contribuït a un procés d’articulació organitzativa de patrons i obrers força més estable que l’existent fins llavors en el món del treball. Van ser els primers organismes paritaris entre obrers i patrons, amb intervenció de l’Estat, per tal de negociar la conflictivitat laboral, la legislació sociolaboral i l’aplicació d’aquesta.

Preu: 20 €

ISBN 978-84-937992-3-6


Back To Top