skip to Main Content

P. Montserrat

Flora de la cordillera litoral catalana (porción comprendida entre los ríos Besós y Tordera), 1968 (reimpressió 1989)

Pròleg d’O. de Bolós

En aquest treball es pretén donar una visió detallada de la vegetació que cobreix una part de la serralada litoral catalana, fixant particularment l’atenció en els problemes florístics i la dispersió geogràfica dels seus elements constituents.

Preu: 20 €


Back To Top