skip to Main Content

Pere Benito i Monclús

Les parròquies del Maresme a la Baixa Edat Mitjana. Una aproximació des de les visites pastorals (1305-1447) (Premi Iluro 1991), 1992

Pròleg d’Antoni Riera i Melis

L’anàlisi de les visites pastorals permet de conèixer moltes facetes de la vida i costums d’una societat, fins i tot la mentalitat d’un sector del poble, la gent corrent, que no sempre és esmentada en la documentació que es conserva de l’època.

Preu: 20 €

ISBN 84-604-4317-5


Back To Top