skip to Main Content

Mariano Barriendos i Vallvé – Jordi Pomés i Vives

L’aigua a Mataró. Inundacions i recursos hídrics (segles XVIII-XX) (Premi Iluro 1992), 1993

Pròleg de Javier Martín Vide

Estudia l’aprofitament de l’aigua a la comarca, les grans sequeres i inundacions a diferents poblacions del Maresme, així com els projectes presentats a Mataró per al desviament de les rieres i torrents a la ciutat.

Preu: 20 €

ISBN 84-606-1496-4


Back To Top