skip to Main Content

Jordi Amat i Teixidó

República i Guerra Civil a Calella (1931-1939) (Premi Iluro 1993), 1994

Pròleg de Pere Gabriel

Història dels fets polítics i socials que esdevingueren a Calella durant la segona República, crisis municipals, vida política i social, la guerra civil de 1936-39 i les seves repercussions en l’àmbit local.

Preu: 20 €

ISBN 84-920015-1-8


Back To Top