skip to Main Content

Terenci Thos i Codina (Mataró, 1841-1903). Un home de la Renaixença

Premi Iluro 2002

Jaume Vellvehí i Altimira, 2003

Pròleg de Josep M. Ainaud de Lasarte

Biografia fonamental sobre aquest mataroní il·lustre, com a poeta i polític. Publicació de la seva extensa producció poètica, literària i periodística, i escrits diversos tant en català com en castellà.

Jaume Vellvehí i Altimira (Mataró, 1961). Historiador, membre del Grup d’Història del Casal, obtingué l’any 1998 el primer premi Mataró Multimèdia amb un treball on line sobre el 150è aniversari del primer ferrocarril peninsular entre Barcelona i Mataró. Participà amb diversos estudis en l’elaboració del volum XVIII de Catalunya romànica editat per Enciclopèdia Catalana (1991) i és coautor de la publicació Molrà el gra. Els molins de la Baixa Tordera (2003).

Preu: 20 €

ISBN 84.923896.9.9


Back To Top