skip to Main Content

La baronia Desbosch del Maresme. Una jurisdicció feudal en l’edat moderna

Premi Iluro 2003

M. Assumpció Zapata i Buxens, 2004

Pròleg de Carlos Martínez Shaw

El domini senyorial dels castells de Vilassar de Dalt i de Burriac (Cabrera) i la integració històrica de les seves rendes dins del nou sistema econòmic que permeté al burgès accedir a la propietat de la terra, i conseqüències que se’n derivaren.

M. Assumpció Zapata i Buxens (Argentona, 1954). Llicenciada en Geografia i Història i doctora en Història Moderna. L’objecte principal de les seves investigacions han estat les jurisdiccions feudals, els diferents sistemes fiscals, el tipus de propietat i la seva evolució a la comarca. En la seva tesina sobre jurisdicció feudal en el domini Desbosch, analitzà la figura del batlle de sachs, la fiscalitat i l’exercici de la justícia local. L’estudi sobre Les jurisdiccions locals en el pas de l’Edat Mitjana a l’Edat Moderna. Els batlles de Sachs i els batlles reials a la baronia Desbosch, guanyà l’accèssit al Premi Iluro 1997.

Preu: 20 €

ISBN 84.933109.0.5


Back To Top