skip to Main Content

Ramon Reixach i Puig

Els orígens de la tradició política liberal catòlica a Catalunya. Mataró, s. XVIII i XIX (Premi Iluro 2007), 2008

Política i interessos del patriciat mataroní, sobresortint en el camp de l’economia, i amb notable influència sobre el govern de la ciutat. Com a annex, uns quadres dels casals i arbres genealògics de totes aquestes famílies de la burgesia local.

Preu: 20 €

ISBN 978-84-933109-6-7


Back To Top