skip to Main Content

Els viatges del capità Moreu. Entre la dominació napoleònica i la insurgència mexicana (1808-1815)

Premi Iluro 2008

Joaquim Llovet, 2009

Els viatges del capità Moreu parteix dels copiadors de cartes, registres d’operacions mercantils i quaderns de bitàcola del pilot i capità de vaixell, Francesc Moreu i Oliver. L’autor narra els quatre viatges del capità Moreu amb el seu bergantí la Puríssima Concepció i aporta informació fefaent del comerç amb Amèrica i els riscos que comportava.

Preu: 20 €

ISBN 978-84-933109-7-4


Back To Top